Stoppa Lissabonfördraget

Junilistan - Novemberkampanj

Den 20 november röstar riksdagen om Lissabonfördraget, som blir EU:s nya grundlag. Den kommer att gå före svenska lagar och till och med våra grundlagar.

  • Det borgerliga blocket och socialdemokraterna vill driva igenom Lissabonfördraget - trots att EU-grundlagen röstades ner av medborgarna i Frankrike, Nederländerna och Irland.
  • Det borgerliga blocket och socialdemokraterna vill inte kräva undantag för euron, trots att svenska folket röstade nej i folkomröstningen 2003.
  • Det borgerliga blocket och socialdemokraterna vill inte kräva undantag för svensk arbetsrätt, trots att EG-domstolens Lavaldom ger utländska företag rätt att strunta i svenska kollektivavtal.

Mejla dina riksdags-ledamöter